No Title
cv: 5903 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSenior Business Intelligence Ontwikkelaar, Migratie specialist, ETL Developer, Technisch TL/PL
Sassenheim
1-2-2011
BI Opdracht, Informatie Analyse / Ontwerper / Ontwikkelaar

Opleidingen algemeen : Havo, Atheneum B
Rijksuniversiteit Leiden , Faculteit der Wiskunde en Informatica,
Sectie Kunstmatige Intelligentie

IT-opleidingen

Periode : 1995
Opleiding : Algemene IT-opleiding
Inhoud opleiding : Programmeren in Progress, AMBI HG1, AMBI HG2, AMBI HG3

Periode : 1996
Opleiding : Algemene IT-opleiding
Inhoud opleiding : Programmeren in delphi en werken met de database Interbase

Periode : 1996
Opleiding : Algemene ITIL-opleiding
Inhoud opleiding : Alle ITIL-beheerprocessen

Periode : januari 1997 - april 1999
Opleiding : Linc Ontwikkelaar Opleidingen
Inhoud opleiding : Werken met mainframe en programmeren in LINC

Periode : 2004
Opleiding : COSA ontwikkelaar
Inhoud opleiding : Ontwikkelen en onderhouden van workflows

Periode : 2005
Opleiding : Oracle Warehouse Ontwikkaar
Inhoud opleiding : De gehele BI -cyclus. Een Master Class waarin het modelleren en ontwikkelen in Oracle centraal staat.
Het installeren en onderhouden van Oracle databases.
Het scripten met OMB plus.


Verder allerlei verschillende communicatieve en financiŰle trainingen gevolgd.


IT-kennis: en ervaring

Operatingsystemen : Windows NT 4.0 workstation + server, Windows 95/98/2000/2003/XP

Databases : Progress 6.1 en 8.0, Interbase 2.0 , MS-Access ,Informix 2.1, Oracle 7.2 / 8.2/ 9.1/ 10.2.3, MS SQL Server
Programmeer - en
Scripttalen : Delphi 3 en 7, SQL, OMB Plus, Turbo Pascal 5.5 , Linc

Hardware : PC

Kantoorautomatisering : MS Office

Tools : TOAD, SQL Developer, Oracle Discoverer voor OLAP, Oracle Warehousebuilder 9.0 / 10.2, Cosa, Uewi (Unisys), Sybase Power Designer


Werkervaring:

Periode : oktober 2008 - heden
Bedrijf : Hot Item
Functie : Senior Business Intelligence Ontwikkelaar
Hardware : NT-Server
Operating system : Windows NT/XP
Database : Oracle
Tools : SQL Developer, Oracle Warehousebuilder, Oracle SQL Plus, Sybase Power Designer (OTAP omgeving)
Omschrijving
Ruben is binnen Hot Item verantwoordelijk voor het beheer van het datawarehouse dat gegevens levert voor verschillende Financiele bedrijfsonderdelen. Naast het uitvoeren van informatie analyses en oplossen van problemen is Ruben ook verantwoordelijk de technische documentatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van Sybase Power Designer.
Werkzaamheden
* Het analyseren en oplossen van fouten die door de business werden aangedragen;
* Het uitvoeren van informatieanalyses;
* Het maken van het datamodel (en aanvullende technische documentatie);
* Het schrijven van sql scripts;
* Het uitvoeren van beheerwerkzaamheden zoals het oplossen van productie incidenten.


Periode : maart 2007 - september 2008
Bedrijf : Ministerie van Justitie, Project Mip
Functie : Business Intelligence Ontwikkelaar, Senior Oracle Specialist, Meewerkend voorman BI Oracle team
Hardware : NT-Server
Operating system : Windows NT/XP
Database : Oracle 10.2.3g
Tools : TOAD, SQL Developer ,Oracle Warehousebuilder 10.2.0.33, Discoverer 10 g, Winscp 4.0.7, PuTTy 0.6.0
(OTAP omgeving)
Omschrijving
Informatie speelt in het moderne justitie land een cruciale rol. Er worden dingen waargenomen, zaken in kaart gebracht, situaties geanalyseerd. Informatieverwerking is de kern van de afdeling Mi&D.
Ruben is binnen het IM&D van justitie onder andere verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een datawarehouse voor Tbs en Jeugd. Bij de ontwikkeling van dit datawarehouse wordt de modelleringstechniek Data Vault toegepast. Ook is Ruben verantwoordelijk voor het verbeteren en verder ontwikkelen van Jufar (een financieel datawarehouse) en de migratie van OLAP naar MOLAP. De trajecten die Ruben hier uitvoert gaan van Informatie Analyse tot aan inbedrijf nemen en als teamleader coachen en aansturen van het BI Oracle Team.
Werkzaamheden
* Het uitvoeren van informatieanalyses en opstellen ontwerp;
* Het uitvoeren van ETL-ontwikkelwerkzaamheden met Oracle Warehousebuilder 10.2;
* Het ontwikkelen van kubussen en rapporten met Discoverer voor OLAP;
* Opzetten plan migratie OLAP naar MOLAP en dit mede uitvoeren;
* Het aanmaken en schedulen van taken in Oracle;
* Het ontwikkelen/scripten van Workflows in Oracle;


Periode : augustus 2006 - maart 2007
Bedrijf : Verzekeraar Delta Lloyd
Functie : Business Intelligence Ontwikkelaar, Senior Oracle Specialist, Teamleider Migratie.
Hardware : NT-Server
Operating system : Windows NT/2000/XP
Database : Oracle 9.1
Tools : Oracle Warehousebuilder 9.2, Oracle Discoverer (OTAP omgeving)
Omschrijving
Ruben is binnen het DWH/CC van Delta Lloyd onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het datawarehouse dat gegevens levert voor verschillende Marketing en Schade Applicaties.
Een wezenlijk onderdeel hierbij is het incident- en change management gericht op het bieden van
continu´teit en het bieden van nieuwe functionaliteit. Daarnaats was hij verantwoordelijk voor de migratie van versie 9.1 naar 10.2 van OWB
Werkzaamheden
* Ontwikkelen, testen en tunen van packages in Oracle Warehousebuilder ten behoeve van het vullen van het datawarehouse;
* Migratie plan en uitvoeren migratie naar OWB 10.2
* Documenteren;
* Het schrijven van ad-hoc SQL queries ten behoeve van informatieverzoeken;
* Het technisch beheer van informatieproducten;
* Het uitvoeren van versiebeheer;
* Het ontwikkelen van rapporten met Discoverer.


Periode : mei 2006 - augustus 2006
Bedrijf : Verzekeraar Zwitser Leven
Functie : Senior Oracle Specialist / Technische Ontwerper
Hardware : NT-Server
Operating system : Windows NT/2000
Database : Oracle 8.1 /10.1
Tools : Oracle Warehousebuilder 9.2, Oracle Discoverer (OTAP omgeving)
Omschrijving
Ruben is verantwoordelijk voor het schrijven van een technisch ontwerp voor een oplossing in Oracle Warehousebuilder 10.g. Doel hiervan is om het pensioen-overzicht sneller te kunnen aanleveren aan de klanten.
In het technisch ontwerp heeft Ruben de volgende onderdelen van het ETL-proces beschreven: het ontsluiten van verschillende bronnen vanaf de betreffende FTP-locatie naar het datawarehouse, de aanleveringscontrole van de aangeleverde data, de integratie van de verschillende bronsystemen en het maken van een export bestand van het datawarehouse naar de betreffende FTP-locatie.
Daarnaast heeft Ruben de afhankelijkheden en volgorde van de verschillende mappings ten behoeve van de procesflow beschreven.
Werkzaamheden
* Het uitvoeren van ETL-ontwikkelwerkzaamheden met Oracle Warehousebuilder 10.2;
* Het ontwikkelen van Workflows;
* Het schrijven van een technische ontwerp;
* Het uitvoeren van informatieanalyses;
* Het ontwikkelen van rapporten met Discoverer voor OLAP;
* Het aanmaken en schedulen van taken in Oracle.


Periode : december 2005 - mei 2006
Bedrijf : ABN AMRO
Functie : Oracle Specialist / Technische Ontwerper / Beheerder
Hardware : NT-Server
Operating system : Windows NT/2000
Database : Oracle 8.1
Tools : Oracle Warehousebuilder 9.2, Oracle Discoverer
Omschrijving
In het kader van Basel 2 moeten de actuele en historische risicoprofielen (externe en interne risk ratings) van alle klanten, die wereldwijd in diverse systemen worden bepaald en opgeslagen zijn, naar een datawarehouse ontsloten worden.
De afdeling Group Risk Management wil op deze ratingsgegevens analyses kunnen uitvoeren, waarmee het ratingsproces, de rekenmodellen en de gehanteerde interne ratingsschaal geevaleerd en gevalideerd kunnen worden.
Ruben is medeverantwoordelijk voor het in beheer nemen van deze omgeving en het functioneel beheer ervan.
Werkzaamheden
* Opzetten van de database beheeromgeving (Oracle8.1);
* Het uitvoeren van de dagelijkse database beheerwerkzaamheden;
* Documenteren;
* Ontwikkelen en testen van mappings ten behoeve van het uitvoeren van het beheer;
* Het beheer van de replicatie-omgeving;
* Het schrijven van ad-hoc queries ten behoeve van informatieverzoeken.


Periode : september 2001 - december 2005
Bedrijf : Verzekeraar Nationale Nederlanden
Functie : Incident / Problem Manager en Teamleider
Hardware :
Operating system : Windows 95/NT/2000/XP, Unix
Database : MS SQL Server 6.5
Tools : Cosa Workflow, Info-Image (Unisys)
Omschrijving
Ruben is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud en functioneel beheer van diverse bedrijfskritische applicaties op het gebied van Elektronisch Archiveren en Workflow en stuurt hierbij een team aan van 13 medewerkers.
Werkzaamheden van het team
* Het oplossen van incidenten;
* Het opstellen van wijzigingsvoorstellen;
* Het uitvoeren van de intake van de applicaties en het opstellen van de bijbehorende service level agreements;
* Het inwerken van nieuwe medewerkers;
* Het opstellen en beheren van SQL-scripts.


Periode : juni 2001 - augustus 2001
Bedrijf : Hypotheekverstrekker Inter Advies
Functie : Technische Ontwikkelaar
Hardware : Mainframe
Operating system : Windows 95/NT/2000/XP, Unix
Database : Oracle 7.0 .Mums 3.0
Tools : Powerbuilder, Mums
Omschrijving
Ruben brengt een advies uit met betrekking tot onderhoud en uitbreiding van een applicatie ten behoeve van spaar - en leenproducten. Deze applicatie is gebouwd door het bedrijf Sanchez (VS) en kent een client/server-opbouw met aan de client zijde Powerbuilder en aan de serverzijde Mums.
Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van overerving.
Werkzaamheden
* Het in kaart brengen van de overerving boom;
* Het verder ontwikkelen van de applicatie;
* Het beheer van de database.


Periode : mei 2001
Bedrijf : Autolease Holland
Functie : Script-consultant
Hardware :
Operating system : Windows 95/NT/2000/XP, Unix
Database : Oracle 7.0
Tools : Visual Basic 7.0,
Omschrijving
Ruben voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar de herbouw van een Visual Basic applicatie op het gebied van facturatie..
Werkzaamheden
* Het oplossen van incidenten met betrekking tot de applicatie;
* Het opstellen van een onderzoeksvoorste en de offertel;
* Het uitvoeren van de intake van nieuwe versies.


Periode : februari 2000 - april 2001
Bedrijf : Verzekeraar SNS Bank
Functie : LINC Ontwikkelaar
Hardware : Mainframe
Operating system : Windows 95/NT/ Unix
Database : DMS 2.0
Tools : LINC,LDA
Omschrijving
Met behulp van Linc ontwikkelt Ruben een letsel-applicatie op het mainframe.
Werkzaamheden
* Het ontwikkelen met linc;
* Het uitvoeren van het onderhoud van de applicatie;
* Het schrijven van wijzigingsvoorstellen.


Periode : september 1999 - januari 2000
Bedrijf : Verzekeraar / bank ABN AMRO
Functie : Consultant
Hardware :
Operating system : Windows 3.11
Database : Oracle
Tools : ITIL, MS-Office
Omschrijving
Ruben adviseert bij de ontwikkeling van de leergang Change Management.
Werkzaamheden
* Het in kaart brengen van change management.


Periode : mei 1999 - augustus 1999
Bedrijf : Verzekeraar / bank CVB BANK
Functie : Consultant
Hardware :
Operating system : Windows 3.11
Database : DB2
Tools : Lotus notes
Omschrijving
Ruben voert het onderhoud uit van de Lotus Notes server en de daarop ge´nstalleerde software.
Werkzaamheden
* Het uitvoeren van onderhoud aan de laptops van de gebruikers;
* Het installeren van software;
* Het uitvoeren van het onderhoud van de Lotus Notes sever.


Periode : februari 1995 - 1998

Bedrijf : Verzekeraar Horizon Leven
Functie : Consultant
Hardware :
Operating system : Windows 3.11
Database : Progress, Informix
Tools : Delphi 3.0, Progress 6.0
Omschrijving
Ruben voert in diverse projecten ontwikkel-werkzaamheden uit.
Werkzaamheden
* Het ontwikkelen in Delhi en Turbo Pascal;
* Het schrijven van SQL-Sscripts;
* Het schrijven van een technische ontwerp