No Title
cv: 5825 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sDelphi ontwikkelaar
Havelte
01-april-2013
Delphi ontwikkeling opdracht

Opleiding:
Periode:
Opleiding:
Di:ploma's


1992
AMBI elementaire informatica HE1
elementaire informatica HE1
1991
AMBI introductie informatievoorziening HE0
introductie informatievoorziening HE0
1996-1997
Toegepaste elektronica
Toegepaste elektronica
1986
Microcomputers en basic
Microcomputers en basic
1981-1985
MTS
Werktuigbouwkunde
1976-1981
LTS
Mechanische techniek

Bedrijfstrainingen / Certificaten

Periode:
Opleiding:
Toelichting


2006
Microsoft Certified Professional
MCP
2006
Microsoft Certified Solution Developer .NET
MCSD
2006
Microsoft Certified Application Developer .NET
MCAD
2006
Delphi 2006 Masterclass 2 .NET

2006
Delphi 2006 Masterclass 1 Win32

2005
C# Programming with the .NET Framework
MOC2349
2005
Developing ASP.Net Web Applications
MOC 2310
2004
C#.Net Programming
MOC 2124
2003
Delphi 7 Rapid Web Development

2002
Delphi 6 Component Creation

2001
Delphi 5 Multi Tier Development

2001
Delphi 5 Advanced C/S techniques

2001
Delphi 5 Foundations

2001
Pascal voor DOS Programmeren

2001
Basisprogrammeren in C

1994-1995
Gespreide cursus Duits

1994
Procesanalyse met de Ultramat

1992
Dbase IV advanced versie 1.1

1992
Dbase IV basis

1992
Service en onderhoudstechniek CHV

1991
Lotus marco's

1991
Lotus 123 versie 2.2 advanced

1990
Lotus 123 versie 2.2

Ontwikkel-tools /talen Kennisindicatie

Borland Pascal
Delphi 5 / 6 / 7 / 2005 / 2006 / 2007
SQL
C#
Html
Xml

Databases Kennisindicatie

Borland Interbase
FireBird
Paradox
SQL Server
DB2
MS Access
DBase


Overige relevante kennis Kennisindicatie

Windows 3.x t/m Vista
MS-DOS


Taalkennis

Nederlands
Zowel spreken als schrijven : uitstekend
Engels
Zowel spreken als schrijven : uitstekend
Duits
Zowel spreken als schrijven : matig tot goed

Projectervaring

Periode:
april 2008 - heden
Opdrachtgever:
Investeringsmaatschappij
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

Delphi 2006 en Firebird 2.0
Werkzaamheden
* Onderhoud en uitbreidingen bestaande applicatie. De applicatie is bedoeld voor woningbouwprojectensystemen waarbij het gehele traject van inschrijving tot facturatie kan worden doorlopen. De applicatie is bedoeld om voor nieuwbouwprojecten (woningen) alle relevante informatie vast te leggen van participanten en de woningprojecten. Tevens wordt de financi´┐Żle afwikkelingen ook door het pakket verzorgt.

Periode:
juli 2007 - heden
Opdrachtgever:
Interieurindustrie
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

Delphi 6 en Firebird 2.0
Werkzaamheden
* Onderhoud en uitbreidingen bestaande applicatie. De applicatie is geschikt om vanaf offerte-stadium tot aan de facturatie en alle tussenliggende stappen te doorlopen. Verder zijn er diverse rapporten en tekeningen te genereren en worden deels de productie geautomaitseerd door met barcode-lezers te werken.

Periode:
februari 2008 - heden
Opdrachtgever:
Functie:
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

C#, SQL Server, Visual Studio 2005
Werkzaamheden
* Via zelfstudie verder verdiepen in C# met als onderliggende database SQL-Server 2005

Periode:
december 2007 - januari 2008
Opdrachtgever:
Instelling
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

Delphi 5, SQL-Server 2000
Werkzaamheden
* Onderhoud van bestaande Delphi-applicatie. Het betreft het oplossen van storingen en foutjes die nog in de applicatie optraden. Ondanks dat de applicatie al vele jaren dienst doet, bleek dat, gezien de complexiteit van de applicatie, dat er toch nog aanscherping nodig was. In deze korte periode zijn de punten opgelost die te lang niet opgelost werden of wensen die niet eerder konden worden uitgevoerd.

Periode:
oktober - november 2007
Opdrachtgever:
UnitVision
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

Html, php en css
Werkzaamheden
* Nieuwbouw van een website voor eigen bedrijf, tevens leerproject. Na bestudering van html, php en css werd een website opgezet waarbij rekening is gehouden met de benodigde groei en ontwikkeling van content.

Periode:
augustus 2007 - september 2007
Opdrachtgever:
Wegenbouw
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

Delphi 2006
Werkzaamheden
* Nieuwbouw project van een applicatie voor het opslaan en verwerken van scangegevens van een wegoppervlakte. De applicatie leest en verwerkt de scangegevens tot een dwarsprofiel op meerdere punten zodat aan de hand hiervan kan worden berekend wat voor werkzaamheden benodigd zijn om een weg van een nieuwe asfaltlaag te voorzien.

Periode:
September 2006 - Juni 2007
Opdrachtgever:
Keukenbladen
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

Delphi 6, Firebird open source
Werkzaamheden
* Nieuwbouw project van een ordersysteem waarbij het gehele traject van offerte t/m facturatie kan worden doorlopen. cumenteerd, zowel technisch als functioneel. Uitbreidingen welke gerealiseerd zijn bestaan ondermeer uit het kunnen genereren van een faktuur van geleverde goederen en het aanpassen daarvan om zodoende de orderstatussen te visualiseren. De applicatie wordt door verschillende vestigingen (nationaal en internationaal) gebruikt.

Periode:
februari - maart 2006
Opdrachtgever:
Investeringsmaatschappij
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

Delphi 2006, Firebird
Werkzaamheden
* Nieuwbouw project van een woningbouwprojectensysteem waarbij het gehele traject van inschrijving tot facturatie kan worden doorlopen. De applicatie is bedoeld om voor nieuwbouwprojecten (woningen) alle relevante informatie vast te leggen van participanten en de woningprojecten. Tevens wordt de financi´┐Żle afwikkelingen ook door het pakket verzorgt.

Periode:
April 2005 - juli 2007
Opdrachtgever:
Drukkerij
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

Delphi 5, Paradox
Werkzaamheden
* Uitvoeren van onderhoud en uitbreidingen aan bestaande applicatie. Bestaat uit een volledige planning- en order administratie t.b.v. het drukken van handleidingen van scheerapparaten. Applicatie maakt een Just In Time productie mogelijk. Applicatie tevens gedocumenteerd, zowel technisch als functioneel. Uitbreidingen welke gerealiseerd zijn bestaan ondermeer uit het kunnen genereren van een faktuur van geleverde goederen en het aanpassen daarvan om zodoende de orderstatussen te visualiseren. De applicatie wordt door verschillende vestigingen (nationaal en internationaal) gebruikt.

Periode:
Augustus 2005 - Juli 2007
Opdrachtgever:
DTS
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases:
Delphi 5 / 7, Interbase
Werkzaamheden
* Uitvoeren van onderhoud en uitbreidingen aan bestaande applicatie. Bestaat uit een volledige uren-registratie systeem. Uitbreidingen welke gerealiseerd zijn bestaan ondermeer uit zichtbaar maken van geregistreerde en niet-gegistreerde uren,fiattering op uren, genereren van snipperkaarten en deze automatisch kunnen mailen naar werknemers.

Periode:
Aug 2005, 1dag
Febr 2005, 3 dgn
Opdrachtgever:
Functie: Trainer
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases:
DB2 en Interbase
Werkzaamheden
* Basis SQL cursus gegeven,doelstelling was het algemeen gebruik van SQL-statements over te brengen. Hierbij moet gedacht worden aan select-, update-, en delete- statements alsmede het toepassen/gebruik van triggers, stored procedures, domains en generators.

Periode:
December 2004 - April 2005
Opdrachtgever:
Uitvaartvereniging
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

Delphi 7, Interbase
Werkzaamheden
* Onderhoud en uitbreidingen aan bestaande applicatie. Applicatie bestaat uit een volledige ledenadministratie inclusief automatisch betalingsverkeer (Clieop03 en SWIFT MT940), het bijhouden van dagboeken en rapportages. Uitbreidingen welke o.a. zijn aangebracht zijn het afhandelen van exportbestanden voor Girotel Zakelijk (SWIFT MT940), het genereren van bewijs van inschrijving via Quickreport en het maken van mailmerge functionaliteit van adreslabels via Microsoft Word voor postverzending naar alle leden.

Periode:
November 2004
Opdrachtgever:
Gemeente
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

MS Access, Delphi 7
Werkzaamheden
* Bouw van een conversiemodule in Delphi van MS DOS database (DataEase) naar MS Access database. Keuze voor MS Access lag bij klant.

Periode:
Oktober 2002-Oktober 2004
Opdrachtgever:
Agrarisch Constructiebedrijf
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

Delphi 7, Borland Interbase 7.1
Werkzaamheden
* In team van 3 ontwikkelaars aangestuurd door een DTS projectleider zeer grote ERP applicatie van ruim 4 manjaren gebouwd. Er werd gewerkt vanaf functionele en technische ontwerpen. Applicatie is opgebouwd met behulp van packages, zodat de functionaliteit in afzonderlijke onderdelen gescheiden zijn. Deze onderdelen worden geladen aan de hand van de keuze van de gebruiker. Verder: import van text-bestanden in database (350 mb, 140+ tabellen) dynamische opbouw van rapporten mbv Nevrona Rave, gebruik van transacties, dynamische "on demand" laden van data, veelvuldig gebruik van OO en overerving ect. Pakket kan concurreren met grote namen in de ERP wereld.

Periode:
September 2002
Opdrachtgever:
Verzekeringsbedrijf
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

MS Access / Delphi 7
Werkzaamheden
* Zelfstandig opzetten van een rapportage-programma waarbij een rapport gegeneerd kon worden van diverse verzekeringen met bijbehorende rekeningnummers. Applicatie is geschreven in combinatie met een Access 2000 database op verzoek van opdrachtgever. Er werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard Delphi componenten. Dynamisch SQL-Queries gegenereerd en opgeslagen in Acces die weer gebruikt kon worden om een draaitabel in Excel te genereren. Exportfuncties naar Word en Excel zijn veel in gebruik.

Periode:
Januari 2002 - augustus 2002
Opdrachtgever:
Financieel adviesbureau
Functie: Applicatie ontwikkelaar
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases

Delphi 6 / Interbase
Werkzaamheden
* Bedrijf opereerde ten behoeve van accountskantoren in de agrarische sector, alsmede boeren. Zelfstandig een ontwerp en datamodel gemaakt om vervolgens een nieuwbouw mineralenboekdhoud programma te programmeren, waarbij de aangiftes verzorgd worden voor een jaarlijks forfaitaire of verfijnde aangifte. Applicatie is multi-user waarbij de database centraal op een windowsserver werd geplaatst. Is geschreven in Delphi 6 met een Firebird Interbase 6 database waarbij zoveel mogelijk gebruik werd gemaakt van standaard Delphi Componenten. Hele traject gedaan: ontwerp (UML), programmering, testen en implementeren

Periode:
Oktober 2001 - december 2001
Opdrachtgever:
DTS bv
Functie:
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases


Werkzaamheden
* Na periode van onvrijwillig werkloos zijn middels een reintegratietraject opgeleid bij DTS in vier maanden als junior Delphi ontwikkelaar. Opleiding (8 weken totaal) bestond uit o.a. een 5-tal Borland Delphi trainingen en tal van praktijk cases. Na 4 weken volgde er een evaluatie en wegens goede inzet na het traject in dienst getreden als junior programmeur. Gedurende de maanden daarna in theorie en praktijk veel ervaring opgedaan in Delphi met Interbase. Als deel van het opleidingstraject in een projectteam binnen DTS een examen applicatie gebouwd waarmee ontwikkelaars zich kunnen voorbereiden op een Borland Certificering. Applicatie is gebouwd in Delphi 5 in combinatie Interbase

Periode:
1987-2000
Opdrachtgever:
Functie:
Bijzonderheden:
Tools / Technieken / Databases


Werkzaamheden
* Gas Technicus in een gastechnisch laboratorium waarin centrale verwarmingsketels voor de utiliteit werden bedacht, gebouwd, getest en ter keuring aangeboden bij gastechnisch instituut.