No Title
cv: 4669 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sOracle Ontwikkelaar
Amsterdam
01-apr-2013
Detacheringsopdracht

Vooropleidingen:
VWO

Automatiseringsopleidingen
Programmeur Cobol FD
Ambi I1, I2, B1, B2, T2, HE2, HS2, HS4, HS1, HS5
Oracle SO2, SO4, SO5A, SO5B, PLS, Fysiek systeemontwerp, SRWII,
Oracle*Case V5 training
C, HP-UX
System Administration HP9000-300 serie
Fast Track to Sybase
Introduction to Uniface
Seminar Oracle versie 7 (Rick van der Lans)
Seminar Client/server technologie (Rick van der Lans)
Powerbuilder
Workshop Uniface six
Microsoft presentatie
Oracle Designer versie 9.0.4.6 (bij Desyde BV)
Headstart versie 6.5 voor 9i (bij Desyde BV)
CDM Rule Frame (bij Desyde BV)
CDM Fast Track (bij Desyde BV)

Overige opleidingen
Projectmanagement
Presentatietechnieken


Specialisme/materiekennis/ervaring
Aantal jaren ervaring : 26 Jaar ervaring in de automatisering, alle 26 jaren gewerkt in een 4GL-omgeving – voornamelijk met Oracle.

Specialisme : Plannen, leiden, realiseren, onderhouden en beheren van systemen die met behulp van een 4GL – voornamelijk Oracle – ontwikkeld moeten worden.

Actuele kennis:
Oracle Ontwikkeltools : Developer Suite 10G release 2, Oracle Designer 10.1.2.3,
JDeveloper Suite 11.1.1.2.0, Headstart 6.5, CDM-Ruleframe,
Oracle Forms Developer 10.1.2.3, Oracle Reports Developer 10.1.2.02, Oracle PL/SQL, Oracle SQL.

Overige Tools : Toad 9.7.2, PL/SQL Developer versie 7.1, SubVersion, PVCS, SCCS, SDW, ORCM, TopDesk, OpenOffice, SharePoint, Business Base, Bugzilla, Enterprise Architect (EA) versie 9, Ecrion, UltraEdit-32 versie 10.10a, Java (beginnend) met Eclipse en in de database, Redwood 6.0.2.8.

Databases : Oracle 10g Release 10.2.0.4.0

Organisatorische Kwaliteiten : Goed inzicht in traditionele ontwikkeltrajecten (waterval) alsmede ervaring in agile (scrum) ontwikkeltrajecten.

Technische Specialismen : Ontwikkelen met Designer, Forms, Headstart, CDM-Ruleframe, Reports, PL/SQL, Webservices (oa obv Native Web Service), XML, json.
Tunen performance. Ontwikkelen en beheren (technisch) datamodel.
Creëren en aanpassen van de meeste Oracle-database objecten.

Operating Systems : Windows XP, Windows 7, Unix

Materiekennis : Personeelsinformatiesystemen
Logistieke informatiesystemen
Planningssystemen.
Mailingsystemen (Uitgeverij)
(Muziek)scholen
Financiële notaruns in Oracle
Zorgsystemen (OHI)
Energiebranche
Matching-systeem tussen woningen en woningzoekenden
Datawarehouse
Leasing

Overzicht werkzaamheden:
Periode : november 2010 – januari 2013
Functie : Senior Oracle Ontwikkelaar
Bedrijf : LeasePLan
Operating systemen : Windows 7, HP
Programmeertalen/tools : Oracle 10G 10.2.0.4.0, PL/SQL Developer 7, Enterprise Architect (EA) versie 9, Ecrion, UltraEdit-32 versie 10.10a, Java, Eclipse en in de database, Redwood 6.0.2.8
Databases : Oracle 10g Release 10.2.0.4.0
Werkzaamheden : Steeds aan de leadprojecten van LeasePlan gewerkt. De projectuitvoering is daar volledig scrum. Ik heb ook als teamleider gefunctioneerd.

In het eerste project heb ik oa de financiele notarun herbouwd in PL/SQL. Ook heb ik een systeem gebouwd waarmee die snel te testen werd.
Het tweede project was FleetPlan, waarmee je als klant een hele vloot in een keer least, ipv elke auto apart. Dit is een heel succesvol product in de markt geworden.
Het derde project is nog niet op de markt en dus nog confidentieel.
Tijdens die projecten heb ik veel gewerkt met PL/SQL, en Webservices gemaakt mbv Native Web Service Framework, en met XML en json gewerkt.
Ik heb daar diverse vernieuwingen geintroduceerd op het gebied van werken met de diverse Oracle objecten. Ik heb Ecrion geintroduceerd voor rapportages en getoond hoe je Java programma’s in de database kunt maken en gebruiken.

Periode : oktober 2008 – november 2010
Functie : Senior Oracle Ontwikkelaar
Bedrijf : WoningNet
Operating systemen : Windows XP
Programmeertalen/tools : Oracle Designer 10 (10.1.2.3), Oracle Form Builder 10.1.2.2.0, (PL/)SQL, JDeveloper Studie 11.1.1.2.0, Oracle PL/SQL, Oracle SQL, Toad 9.7.2, PL/SQL Developer versie 7.1, SubVersion, PVCS, SCM, TopDesk, SharePoint, Business Base.
Databases : Oracle 10g Release 10.1.0.5.0
Werkzaamheden : Onderhoud en nieuwbouw aan een matching-systeem tussen woningen en woningzoekenden. Veel gewerkt met PL/SQL en Forms en Designer.
Grote XML´s vanuit Oracle aangemaakt voor communicatie met externe systemen.
Gewerkt aan een groot SOA-project waarbij er webservices werden gemaakt die door de nieuwe website van WoningNet gebruikt gaan worden. Hierbij heb ik vooral de achterliggende packages en bijbehorende objecttypes en collections gebouwd, alsmede met JDeveloper een service gemaakt.

Periode : januari 2008 – september 2008
Functie : Systeemontwikkelaar
Bedrijf : Nuon
Operating systemen : Windows XP
Programmeertalen : PL/SQL, packages, procedures, functions en database triggers. Alles met Toad 9.6.1 gemaakt.
Databases : Oracle 10g Release 10.2.0.3.0
Werkzaamheden : Ik heb een programma ontwikkeld dat vanuit een niet relationele database met vele meetwaarden van de energiecentrales, berekeningen maakt en weer kan wegschrijven in die database. Wat er precies berekend moest worden en hoe, was geheel door de gebruiker te bepalen met een GUI die in .dot was gemaakt door een derde partij. De procedures waarmee die GUI met de Oracle database communiceert zijn wel door mij gemaakt.
Ook heb ik vele validaties in database triggers gemaakt.
Voordat ik dit bouwde heb ik het FO afgemaakt en het TO gemaakt. Het datamodel heb ik ook uitgebreid en aangepast naarmate het project vorderde.
Als laatste heb ik ook de gebruikershandleiding gemaakt.

Periode : juni 2007 – december 2007
Functie : Systeemontwikkelaar
Bedrijf : Oracle
Operating systemen : Windows XP/Unix
Programmeertalen : Oracle Designer 10 (10.1.2.3), Oracle Form Builder 10.1.2.2.0 en 6.0.8.26.0 (on XP), Oracle Report Builder 6.0.8.26.0 (on XP), PL/SQL Developer 7.1, packages, procedures, functions en database triggers.
Databases : Oracle 10g Release 10.2.0.3.0
Werkzaamheden : Onderhoud aan Openzorg, het systeem dat de meeste zorgverzekeraars van Nederland gebruiken voor hun zorgadministratie.
Het betrof onderhoud en nieuwbouw aan Forms, vooral met Designer, Reports, PL/SQL packages, procedures en functies, Businessrules (incl het genereren van CAPI en TAPI), tabellen, views, enz.
Het genereren/uitvoeren van CAPI’s, BR-Design Transformer, Source Files en RQA met Headstart.
Tevens onderhoud gepleegd op Oracle’s versiebeheerprogramma mbv vooral Designer, Headstart en CDM Ruleframe.
Discoverer rapport gemaakt en met EUL gewerkt.
Uitvoeren van buddy-testen. Maken van analyses en TO.

Periode : december 2006 – mei 2007
Functie : Systeemontwikkelaar
Bedrijf : Desyde BV
Operating systemen : Windows XP
Programmeertalen : Developer Suite 10G release 2, Oracle Forms Developer 10.1.2.02, Oracle Reports Developer 10.1.2.02, PL/ SQL, packages, procedures, functions en database triggers.
Databases : Oracle 10g Release 10.1.0.4.0
Werkzaamheden : Onderhoud aan groot logistiek systeem voor een van de grootste retailers van Nederland. Het betrof het onderhoud en de herbouw van een aantal modules die met Designer waren gegenereerd, waaronder een paar grote matrix-schermen.
Het systeem wordt ook gemigreerd naar Oracle 10, en hiervoor moesten kleine aanpassingen aan een aantal packages en schermen gebeuren.
Een eerder losstaand financieel systeem, heb ik ook ge�ntegreerd in het logistieke systeem. Alles is ruim op tijd opgelost.


Periode : oktober 2006 - november 2006
Functie : Systeemontwikkelaar
Bedrijf : Erasmus Universiteit Rotterdam
Operating systemen : Windows XP
Programmeertalen : Oracle Forms 6i, Oracle Reports 6i, PL/ SQL, packages, procedures, functions en database links
Databases : Oracle 8
Werkzaamheden : Onderhoud aan een aantal high-tech systemen die de Universiteit gebruikt.
Aanpassingen gemaakt en nieuwe functionaliteit daaraan gebouwd.
Ook werkzaamheid voor deze systemen van Oracle Reports Developer 10.1.2 en Oracle Forms Developer 10.1.2 bekeken.


Periode : november 2001 - september 2006
Functie : Projectleider/Systeemontwikkelaar/Database beheer
Bedrijf : iMas (voorheen Muziekcentrum Zuid-Kennemerland)
Hardware : Internet-server mbv Citrix
Operating systemen : Windows 2000 server, Windows XP
Programmeertalen : Oracle Forms 6i, Oracle Reports 6i, sql*loader, imp, exp, SQL, SQL*Plus, PL/SQL, database stored procedures, triggers en constraints
Databases : Oracle 8
Werkzaamheden : Onderhoud en nieuwbouw aan een groot muziekscholenpakket wat gehost wordt op een internetserver middels citrix. Diverse gegevensconversie's gedaan. Een zeer state-of-the-art notarun in een uitgebreid PL/SQL script gemaakt met vele instellingen en koppelingen naar Account View en Exact.
Er waren tientallen sql scripts, en batches, en honderden forms en honderden reports; diverse waren behoorlijk complex. Een aantal keer een volledige Oracle installatie gedaan, waarbij ook de database opnieuw werd gecre�erd en ge�nstalleerd.
Ook databasebeheer gedaan (toevoegen en inrichten gebruikers en toevoegen en onderhouden van alle soorten database objecten, zowel tablespaces als tabellen, views, sequences, enz, enz).
Ook het optimaliseren van SQL statements en van het datamodel behoorde tot de taken.
Verder heb ik SQL*Designer 6i zelfstandig ge�nstalleerd, en de tutorial gedaan, met als doel om te kijken of alles in SQL*Designer gezet kon worden, om zo makkelijker een aantal dingen te genereren en om het systeem makkelijker te onderhouden.
Periode : augustus 2001 - november 2001
Functie : Systeemontwikkelaar
Bedrijf : Waarborgfonds (via Softwarepool)
Operating systemen : Windows 2000
Programmeertalen : Oracle Forms 6i, Oracle Reports 6i en TOAD
Databases : Oracle 8
Werkzaamheden : Onderhoud en het koppelen van de offici�le postcode tabel in een bestaand systeem, alsmede het mergen van gegevens uit de database met een Word-document, waarbij die gemergde brief direct op het scherm verschijnt.

Periode : januari 2001 - augustus 2001
Functie : Informatieanalyst / Systeemontwikkelaar
Bedrijf : To The Point Management Consultants
Hardware : Dell server en IBM compatibles
Operating systemen : Windows 2000
Datacommunicatie en netwerken : LAN
Programmeertalen : Acces 2000
Databases : Acces 2000
Werkzaamheden : Informatieanalyse en ontwikkelen van de database en programma's voor een Management Informatiesysteem.

Periode : april 1998 - december 2000
Functie : Projectleider/Systeemontwikkelaar
Bedrijf : Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
Hardware : HP server
Operating systemen : Windows NT, Windows 2000
Programmeertalen : Oracle Developer 2000
Databases : Oracle 7
Werkzaamheden : Grote conversie van een informatiesysteem van Oracle 6 onder unix naar Oracle 7 onder Windows. Dit betrof zowel de database als alle programma's.

Periode : februari 1998 - april 1998
Functie : Systeemontwikkelaar
Bedrijf : Achilles (Voor Stork)
Werkzaamheden : Onderhoud aan een systeem wat word gebruikt bij raffinaderijen.

Periode : Juli 1997 - Januari 1998
Functie : Produktiecoordinator
Bedrijf : Achilles (Voor de PTT Post)
Werkzaamheden : Het doel was om te zorgen dat het belangrijkste systeem van PTT Post (ITP3) zo min mogelijk uit de lucht was. Indien zich problemen voordeden, moesten de werkzaamheden zodanig gecoordineerd worden dat het zo snel mogelijk opgelost was. Dit hield ondermeer het aansturen van mensen en controleren van werkzaamheden en processen in.


Periode : September 1996 - Juli 1997
Functie : Systeemanalist/programmeur
Bedrijf : Logica BV (Voor de PTT Post)
Methoden/technieken : Kwaliteitssysteem van Logica BV
Werkzaamheden : Functie ontwikkeld om de inzetten van sorteermachines in de nieuw te bouwen sorteercentra van PTT Post in te plannen.

Periode : Mei 1996 - Augustus 1996
Functie : Systeemanalist/programmeur
Bedrijf : Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
Methoden/technieken : SDM
Werkzaamheden : Diverse subsystemen ontwikkeld en aanpassingen verricht.

Periode : September 1995 - April 1996
Functie : Systeemanalist/programmeur
Bedrijf : K+V van Alphen
Pakketten : GBA
Werkzaamheden : Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een informatie systeem ter ondersteuning van de RMC (Regionaal Meld- en Coordinatiecentrum) functie van een gemeente. Dit systeem moet de begeleiding van voortijdige schoolverlaters ondersteunen. De werkzaamheden betroffen analyse, planning, overleg met gebruikers, ontwerp, bouw, testen en oplevering (oa. gebruikershandleiding geschreven). Het was namelijk een een-mans project.
Periode : Februari 1995 - Augustus 1995
Functie : Systeemanalist/programmeur
Bedrijf : Prolin Automation BV.
Pakketten : Pro/Helpdesk
Werkzaamheden : Dit project betrof het bouwen van een real-time systeem voor de PTT.

Periode : Mei 1994 - Februari 1995
Functie : Systeemanalist/programmeur
Bedrijf : Elsevier Science Publishers
Werkzaamheden : Diverse functie's voor een informatiesysteem gebouwd met behulp van een 4GL onder Windows.

Periode : Oktober 1993 - Februari 1994
Bedrijf : Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
Programmeertalen : SQL*Forms V2.3, SQL*Reportwriter V2, SQL, PL/SQL V2, SQL*Plus V3
Databases : Oracle V6
Werkzaamheden : Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een financieel-informatie-subsysteem. Op een bestaand leerlingen-administratie systeem. Hierbij is ook een koppeling naar Exact gebouwd. Tevens moesten de acceptgiro's optisch ingelezen kunnen worden bij de postbank. Naast programmeer en analysewerkzaamheden tevens verantwoordelijk voor testwerkzaamheden, documentatie, gebruikersoverleg en planning.


Periode : Maart 1993 - September
Bedrijf : Rijksverkeersinspectie
Programmeertalen : SQL*Forms V3.0, SQL*Reportwriter V1.1, SQL, PL/SQL V1.0, SQL*Loader V1.0, SQL*Plus V3.0
Databases : Oracle V6.0
Werkzaamheden : Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een informatiesysteem welke de RVI ondersteunt in haar controlewerkzaamheden. Naast programmeer en analysewerkzaamheden tevens verantwoordelijk voor testwerkzaamheden, gebruikersoverleg, planning en werkverdeling.

Periode : Januari 1992 - februari 1993
Bedrijf : Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Databases : Sybase
Werkzaamheden : Moduleleider van een groep programmeurs/systeemanalisten en testers bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de begrotingsmodule en de budgetteringsmodule van een groot financieel administratief informatiesysteem.
Daarnaast zelf programma's ontworpen, gebouwd en getest. Speciale aandacht is besteed aan de performance-aspecten van het systeem.

Periode : Juni 1991 - december 1991
Bedrijf : Elsevier Science Publishers
Werkzaamheden : - Technisch ontwerp en programmering van een Conversiesysteem ten
behoeve van het omzetten van artikelgegevens.
- Testen en implementeren van het systeem
Periode : Juli 1990 - juni 1991
Bedrijf : Nederlandse Aardolie Maatschappij BV
Programmeertalen : SQL*Plus, SQL*Forms V2.3, Pro*C User-Exits
Werkzaamheden : - Het verzorgen van een cursus over de RDBMS en tuning van Oracle
versie 6
- Advisering ten aanzien van de technische implementatie van het
informatiesysteem
- Database beheer
- Technisch ontwerp en programmering van een Vluchtreserveringssysteem.

Periode : September 1986 - april 1990
Bedrijf : Ministerie van Defensie
Programmeertalen : Oracle-Utilities, Pro*C, SQL*Forms
Werkzaamheden : - Programmeren van een logistiek/personeelsinformatiesysteem
- Uitvoeren performance-onderzoeken en het opzetten van programmeerstandaards
- Opstellen van programmabeschrijvingen
- Inwerken en begeleiden van programmeurs en systeemontwerpers
- Verzorgen gebruikersopleidingen
- Opstellen en uitvoeren van systeemtesten
- Overleg met gebruikers omtrent aanvullende eisen en wensen en apparatuuraanschaf
- Onderhoud aan bestaande programmatuur