No Title
cv: 3779 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sTechnisch Oracle (Applications) specialist
Amersfoort
01-jan-2011
job

OPLEIDING:
CMG Masterclass Oracle
Nederland-Utrecht-Leerdam
Certificaat
- Datamodellering
- PL/SQL 2.3.4;
- SQL+;
- OCP SQL+ 10g
- Forms Designer 4.5, 6i;
- Designer 2000 1.3.2, 6i;
- Reports Developer 2.5, 6i.
- CMG Commander
- CMG Commander database design

2/2001
Cursus Java Nederland-Utrecht-Amersfoort

Certificaat
Java Algemeen:
- Java I/O
- threads
- Applets
- servlets

5/1992

VWO Nederland-ZH-Gouda
Middelbare school of vergelijkbare opleiding
Nederlands, Engels, Frans,Wiskunde A en B, Economie, Natuurkunde
5/1990

Havo Nederland-ZH-Gouda
Middelbare school of vergelijkbare opleiding
Nederlands,Engels, Frans, Wiskunde, Economie, Natuurkunde
1/1988
Hoger onderwijs voor de finaciŽle sector
Nederland-NH-Amsterdam
HBO
Amsterdamse Academie, Hoger onderwijs voor de financiŽle sector.
Hoofdvakken: Informatica, Economie,management en marketing
AANVULLENDE
INFORMATIE:
Talen
Nederlands: goed
Engels : goed
Frans : redelijk


VAARDIGHEDEN:
Naam vaardigheid Vaardigheidsgraad Laatste keer gebruikt/Ervaring

Oracle Tools Expert Recentelijk gebruikt/3 jaren

Java Enige ervaring Recentelijk gebruikt/1 jaren

Pro C Enige ervaring Recentelijk gebruikt/1 jaren

UNIX (shell scripts) Enige ervaring Recentelijk gebruikt/3 jaren

Taviz (SmartDB) Enige ervaring Recentelijk gebruikt/1 jaren

Oracle Applications Expert Recentelijk gebruikt/4 jaren

CODA Financials Enige ervaring 2 jaar geleden/2 jaren

PL/SQL Expert Recentelijk gebruikt/3 jaren

SQL+ Expert Recentelijk gebruikt/3 jaren

Doelstelling:
Kandidaat is op zoek naar een Oracle Applications (EBS) ontwikkelklus. Hij heeft ruim 7 jaar ontwikkel ervaring rondom financiŽle paketten. Hiervan heeft hij 6 jaar ontwikkel ervaring in Oracle Applications. Binnen Oracle Applications heeft hij kennis van Oracle Financials, Projects en Voorraad.

Onderstaand volgt een kort profiel

Kandidaat is een technische Oracle (Applications) specialist, die vanuit zijn opleiding affiniteit heeft met het bank- en verzekeringswezen. De afgelopen jaren heeft hij op projectbasis gewerkt op IT afdelingen die de financiele processen van een organisatie ondersteunen. Op de werkvloer kenmerkt hij zich door een sociale en open houding, waarbij inzet en plezier in het werk van groot belang zijn. De combinatie van het werken in teamverband met een duidelijke zelfstandigheid spreekt hem aan.
Zijn stijl kenmerkt zich door een open, leergierige en pragmatische houding.

De werkzaamheden omtrent deze financiŽle pakketten zijn uitgevoerd met de volgende ontwikkel tools, te weten:
Forms Designer, Reports Developer, Designer/2000, Taviz, PL/SQL, SQL+, shell scripts in UNIX HP UX en Pro C. Tevens heeft hij ervaring met het programmeren in java. Als junior java ontwikkelaar zou hij zijn kennis van deze taal willen verbreden in combinatie met de Oracle tools.

ERVARING:
3/2004 - Huidig NCCW Almere
Branche: IT- Software
Technisch Oracle Applications specialist (1)

FA
Bouwen van een annuitaire afschrijvingsmodule, waarbij de rente doorgeboekt kan worden naar GL. Daarnaast gelden er voor woningbouwcorporaties specifieke wensen ten aanzien van reguliere afschrijvingsmethoden, waarbij alleen de rente doorgeboekt dient worden naar GL.

6/2002 - 3/2004 NCCW Almere
Branche: IT- Software
Technisch Oracle Applications specialist (2)

De werkzaamheden hebben betrekking op de conversie van het BIS naar Oracle Applications 11i (OAPPS), versie 11.5.5. en 11.5.8.. Technische en functionele kennis van de volgende OAPPS modules: AP, AR, GL, INV, PA en PO.

Functionele kennis houdt in:
De persoon:
-is op de hoogte van de verschillende processen en de interactie met andere modules.
-is op de hoogte van de instellingen bij de verschillende modules
-heeft kennis van een financiŽle administratie, bij voorkeur van een woning corporatie.
-kent de onderlinge afhankelijkheden van de verschillende OAPPS modules tijdens de conversie en de betreffende onderdelen van First.

Technische kennis heeft betrekking op:
PL/SQL:
APPS objecten en tabellen in de database
Triggers
Dynamic sql
Bouwen van interfaces naar OAPPS, de zogenaamde pseudo interfaces
OAPPS:
Allerlei systeembeheerder zaken in OAPPS, zoals aanmaken van programma's, report set, responsibilitiess, users, applicaties, etc.
Het starten van Concurrent Programs via PL/SQL
Het starten van Report sets via PL/SQL
Flexvelden en waardesets gebruiken via PL/SQL

Onderstaand volgt een uiteenzetting van de kennis en vaardigheden per module. Naast de conversie is er nog een releasewissel. Deze zal als laatste aan bod komen.

AP
- Functionele en technische kennis van de open interface van facturen, bankrekeningen en van de pseudo interface
van de inkoopfactuurbetalingen.Tevens inzicht in de totstandkoming van een inkoopfactuurbetaling.

- Setup: BTW-codes, betaalwijze, grootboekrekeningen, Betalingsformaat, G-rekening, etc

AR
- Functionele kennis van de open interfaces van de klanten, vorderingen, ontvangsten en klantbankrekeningen
- Het zwaartepunt van de conversie van AR ligt bij de integratie met First Housing.
- Setup: Opzetten van debiteuren activiteiten, ontvangstwijze, setup van de interface van het automatisch factureren, lockbox instellingen, etc.

In het volgende gedeelte (Functioneel/technisch consultant (2)) van dit CV worden de andere modules en werkzaamheden vermeld.


6/2002 - 3/2004 NCCW Almere
Branche: IT- Software
Technisch Oracle Applications specialist (3)
FA
-Functionele en technische kennis van de FA-module
-Uploaden van de gegevens uit het oude bronsysteem naar FA middels ADI
-Setup: activa categorieŽn, boekenbeheer afschrijvingsmethoden, etc
-Bouwen van een annuitaire afschrijvingsmodule, waarbij de rente doorgeboekt kan worden naar GL. Daarnaast gelden er voor woningbouwcorporaties specifieke wensen ten aanzien van reguliere afschrijvingsmethoden, waarbij alleen de rente doorgeboekt dient worden naar GL.

GL
- Functionele en technische kennis voor de open interface van GL voor actuele en budget journalen
- Technische en functionele kennis van de periodieke journalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de pseudointerface van de periodieke journalen.
-Setup gerelateerde zaken, zoals: Het inrichten van een grootboek, inzicht in het gebruik van verbandscontroles, aanmaken van journaalbronnen, boekingssets, enz.

INV
- Functionele en technische kennis van de open interface voor het laden van de artikelen en de bijbehorende artikelgroepen.
- Functionele en technische kennis van de open interface voor het laden van de voorraad en de bijbehorende transactie- en kostenmanager.
Setup: inrichten van een magazijn met de daarbij behorende grootboekrekeningen. Het opzetten van een voorraadorganisatie, kostenmanager, transactiemanager, enz.

PA
- Functionele kennis projecten, budgetten en projectkosten
- Technische kennis van de AMG en projectkosten
- De projecten module integreert met de OAPPS modules AP en PO en het pakket First Housing.
- Setup: Sjablonen, kostensoorten, automatische boekhouding, systeemwaarden, transactiebronnen, etc

PO
- Functionele en technische kennis van leveranciers, bankrekeningen en leveranciersvestigingen.
- Voor de conversie van PO zal er een integratie plaatsvinden van de leveranciers naar First. Inzicht in het integratieproces opgedaan.
- Setup: Systeemwaarden voor de leveranciers, grootboekrekeningen, bankrekeningen, betalingsvoorwaarden, financiŽle optie, etc

Releasewissel
Naast de conversie van het BIS naar OAPPS 11.5.5. zal er een releasewissel plaats vinden. Het betreft hier de nieuwste release van First Housing en versie 11.5.8. van OAPPS. De huidige programmatuur van zowel First als OAPPS dient volgens de nieuwste release te worden aangepast.


8/2000 - 2/2002 KPN Den Haag
Branche: IT- Software
Technisch Oracle Applications specialist
Bij de werkzaamheden staat ORACLE APPLICATIONS(OA) - versie 10.07 en 11.03 - centraal.

Drie Projecten afgerond, te weten:
- Oracle Project Accounting
- Vastgoed
- Euro

De projecten zijn gerealiseerd door bewerkingen in het zogenoemde voor- en naportaal, rondom ORACLE APPLICATIONS. Onderstaand een korte uiteenzetting van de verschillende opdrachten:

- Interface gebouwd voor Oracle Project Accounting
- Allerlei werkzaamheden omtrent de euro.
Het betreft aanpassingen van bestaande PL/SQL, SQL +,Forms,Reports,
shell scripts en Pro C programmatuur
- Conversie Projects vanuit een OA 10.07 naar een OA 11.03-omgeving(PA)
- Conversie Facturen vanuit een OA 10.07 naar een OA 11.03-omgeving (AP)
- Maatwerk gebouwd voor Vastgoed, zoals:
. Zoom functie: detailgegevens opvragen van projecten middels een scherm.
. Realisatie Objecten interface : Gegevens over de verschillende gebouwen van KPN worden aangeleverd via PLANON.
. Automatisch aanmaken van inkooporders gerealiseerd voor Oracle Purchasing (PO).
. Interface gebouwd voor de Receiving Transactions(PO).
. Diverse Rapporten gebouwd en aangepast.

De ontwikkelde programmatuur is tot stand gekomen met behulp van: PL/SQL,SQL,FORMS Designer, Reports Designer, Unix shell scripts en Pro C programmatuur in een Oracle 7.3.4. en
8.(X) omgeving.

7/2000 - 8/2000 Europeesche Verzekeringen Amsterdam Zo
Oracle ontwikkelaar

Het plegen van onderhoud in een Oracle 7.3.3.4 omgeving op het maatwerk dat voor Coda Financials is gebouwd. Hierbij is gebruikt gemaakt van Oracle Designer/2000, Oracle Forms Designer, PL/SQL en SQL+.

5/2000 - 6/2000 Overtoom International Den Dolder

systeem beheerder

De werzaamheden bestonden vooral uit het bouwen en uitvoeren van sql-scripts die de verschillende processen ondersteunen omtrent Baan. Dit alles geschiedde voornamelijk op een ad hoc basis. Deze sql-scripts hadden betrekking op het importeren, het updaten, inserten of het selecteren van data.

6/1998 - 11/1999 ZwitserLeven Amstelveen

Systeemanalist/Ontwikkelaar
De werzaamheden bestonden vooral uit het bouwen en uitvoeren van sql-scripts die de verschillende processen ondersteunen omtrent Baan. Dit alles geschiedde voornamelijk op een ad hoc basis. Deze sql-scripts hadden betrekking op het importeren, het updaten, inserten of het selecteren van data.

Periode : juni 1998 - november 1999
Organisatie : ZwitserLeven
Branche : Verzekeringswezen
Functie : Systeemanalist/Ontwikkelaar
Werkzaamheden :
Ontwikkelen van maatwerk programmatuur voor het financieelpakket, CODA Financials. Onderstaand een korte uiteenzetting van het gedane werk:
- het ontwikkelen van applicaties voor afgekeurde documenten,
interestberekening en nota-afhandeling met behulp van Designer/2000
en Forms Designer;
- het ontwikkelen van diverse programmatuur in PL/SQL en Sql+;
- het ontwikkelen van diverse Unix programmatuur;
- het begeleiden en ondersteunen van de gemaakte programmatuur bij de
overdracht naar de productie omgeving.

Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende middelen:
- PL/SQL en SQL+;
- Forms Designer en Designer/2000;
- UNIX HP UX.

PL/SQL en SQL+
- interface gebouwd voor de elementenstructuur;
- koppelingen gebouwd, waarmee de samenhang wordt bewerkstelligd
tussen de verschillende componenten binnen Zwitserleven;
- diverse programmatuur

Forms Designer en Designer/2000
Drie verschillende applicaties ontwikkeld, te weten:
-De fisys onderhoudsmodule.
In deze applicatie staat het herstellen van afgekeurde documenten
centraal en tevens onderhoud op verschillende tabellen.
-Interest berekening.
Vanuit dit programma kunnen verschillende interest
berekeningsprocessen worden gestart. Daarnaast heeft deze applicatie
een onderhoudsfunctie op diverse tabellen.
-Nota afhandeling.
Het doel van deze applicatie is tweeledig, namelijk: het
her/starten van diverse processen en het onderhouden van diverse
tabellen.

UNIX HP UX
-het opzetten van een directory structuur voor de verschillende
bestanden;
-het ontwikkelen van shell scripts voor het opstarten van diverse
processen.


7/1997 - 3/1998 Rabobank International Utrecht
Medewerker fx-money markets

Binnen de afdeling fx-money markets heeft hij het makelaarscourtage systeem Procon getest.
Tevens administratieve werkzaamheden verricht.