No Title
cv: 3727 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sOracle DBA
Tilburg
01-jan-2012
opdracht

Opleidingen:
2005: Oracle Performance & Tuning, Vijfhart Oracle Experts
2005: Oracle 9i - 10G, Vijfhart Oracle Experts
2005: Oracle 9i database op Linux, Vijfhart Oracle Experts
2005: Oracle Application Server 10g Admin. Windows, Vijfhart Oracle Experts
2005: Business Intelligence, International Management Forum Nederland
2004: PowerCenter 7, Informatica Nederland
2004: Oracle Warehouse Builder, Vijfhart Oracle Experts
2004: Oracle 8i-9i, Vijfhart Oracle Experts
2003: Oracle 8-8i, Vijfhart Oracle Experts
2002: Impromptu administration, Cognos
2002: Report Building with Impromptu, Cognos
2002: Masterclass Data Warehouses, Rick van der Lans
2001: Logistiek MARC-CS, Philips Lighting Distribution
2000 Business Objects, Business Objects
2000: Manugistics Logistics, Manugistics
1999 : Oracle 8, Vijfhart Oracle Experts
1998 Constellar Hub, Constellar
1997: Smart DB Workbench, Smart DB
1997: Oracle 7 Database Administration, Vijfhart Oracle Experts
1997: Oracle 7 Tuning, Backup & Recovery, Vijfhart Oracle Experts
1994: Oracle 7, TOP systems
1993: UNIX-OS, AT-Computing
1992: PL/SQL, Oracle

1983 - 1988: H.B.O. Laboratorium Informatica en Automatisering
Hogeschool West-Brabant
1978 - 1983: H.A.V.O

VAKGERICHTE OPLEIDINGEN

Oracle Nederland : S02, S04, S05, ReportWriter 1.1, PL/SQL, Forms 3.0 ,DBA I/II, UP7, Oracle8i, Designer2000, Internet Application Server, Oracle9
VOLMAC TT : Cobol Programmeur, VSP
Cullinet : IDMS-R
AKAM DATA : Novell
Techmation : Installatie netwerken

COMPUTERERVARING


Computersysteem Operating systeem Programmeertaal

DEC VAX en AXP VMS FORTRAN
Philips Pxxxx CP/M C
IBM 43xx, RS6000 UNIX (DEC,AIX,HP-UX) ALGOL 68
SEQUENT CICS (Pro*)Cobol
SUN DOS Assembler
HP9000 SOLARIS PASCAL
PC DINOS Basic
COMPAQ TRU64 PL/SQL
Novell Netware Perl/CGI
Windows95/98/2000
Windows NT 4.0
Linux

DB-ervaring DC-ervaring Pakketten/Tools

ORACLE V5,6,7,8i,9i Novell Netware SQL*Plus
SQLServer 6.5 EtherNet SQL*Forms 2.3, 3.0
IDMS-R ARCnet SQL*Menu 5.0
dBase IV DECNet Apache Web Listener
Access97 Pathworks Business Objects
TCP/IP Designer/2000
Pro*Cobol
SQL*ReportWriter 1.1
SAP R3
Oracle Enterprise Manager
Visual Source Safe
Oracle Applications
Precise
Peoplesoft/ Peopletools
MS-Excel, MS-Word

METHODEN EN TECHNIEKEN

JSP
SDM
VSP
RAD, MAD
ITIL

Overzicht
Klant
Locatie
Start
End
Functie: Imperial Tobacco
Oosterhout
Feb 05

Data Warehouse (DWH) Admin.
Oracle tuning consultant
Gemeente ''s-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Jan 01

Oracle consultant Ondersteuning appl.beheer
Philips Lighting
Eindhoven
Dec 99
Jul 04
DWH Admin., Oracle DBA
Groene Land Verzekeringen
Zwolle/Meppel
Feb 99
Okt 99
DWH Admin.
AMEV Pensioen
Utrecht
Okt 98
Jan 99
DBA/Capacity manager
Unilever Headquarters
Rotterdam
Mei 98
Aug 98
DBA
Hoogenbosch Retail Group
's-Hertogenbosch
Jun 98
Jun 98
Interface consultant
CIOB/Kramers
Woerden
Jan 98
Sep 98
Data conversie specialist
Groene Land Verzekeringen
Zwolle
Aug 97
Okt 98
DBA/Oracle consultant
CCS
Sittard
Jul 97
Apr 98
DBA/PL-SQL ontwikkelaar
Hoogenbosch Retail Group
's-Hertogenbosch
Jul 97
Jul 97
Interface consultant
K+V Van Alphen
Woerden
Okt 95
Jul 97
DBA, Data conversie specialist
K+V Van Alphen
Woerden
Nov 94
Sep 95
Project manager
K+V Van Alphen
Woerden
Mei 94
Dec 94
Interface consultant
K+V Van Alphen
Woerden
Jan 91
Apr 94
DBA,Data conversie specialist
Project manager
Triple P Systems Integration
Eindhoven
Aug 88
Dec 90
Pro*C programmeur

Werkervaring:
Periode: februari 2005 -
Functie: Datawarehouse administrator, Oracle tuning consultant.
Opdrachtgever: Imperial Tobacco te Oosterhout.
Werkzaamheden: Analyseren performance problemen in een Datawarehouse omgeving.
Aanpassen ETL procedures nav. performance analyse.
Data conversie DWH naar aanleiding van migratie Siebel 5.5 naar 7
Tools: Oracle RDBMS 9i, PL/SQL, TOAD.
Hardware/O.S.: Windows 2000.

Periode: januari 2002 -
Functie: Ondersteuning applicatie beheer, Oracle consultant.
Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch te 's-Hertogenbosch.
Werkzaamheden: Ondersteuning applicatie beheer bij de invoering van het nieuw belasting systeem GH+. Ontwikkelen van maatwerk scripts en procedures, invoering Cognos tbv management informatie.
- ontwikkelen geautomatiseerde koppeling BNG Data en GH+
- ontwikkelen programmatuur voor geautomatiseerde herwaardering TAX+
- ontwikkelen maatwerk forms
Tools: Oracle RDBMS 7+8+8i, PL/SQL, SQL*Loader, Unix script, Cognos, JCS(Redwood), Oracle developer 6.
Hardware/O.S.: IBM/AIX, Windows NT.

Periode: december 1999 - juli 2004
Functie: DWH administrator
Opdrachtgever: Philips Lighting Distribution te Eindhoven.
Werkzaamheden: DWH administrator voor (inter)nationale data warehouse projecten, definiŽren en ontwikkelen van alle benodigde programmatuur voor het totale ETL proces en de datamarts. Ontwikkelen van Business Objects universes en WebIntelligence reports voor KPI rapportage.
Tools: Oracle RDBMS 7+8+8i, PL/SQL, SQL*Loader, Unix script, Oracle Designer R6.0, Business Objects 5+6, TOAD.
Hardware/O.S.: HP/HP-UX, Windows NT.

Periode: januari 2001 - januari 2002
Functie: (deel)Project leider, Data conversie manager.
Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch te 's-Hertogenbosch.
Werkzaamheden: (deel) Project leider en conversie manager bij de invoering van een nieuw belasting systeem, verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de totale conversie, inclusief testplan en eindrapportage.
Tools: Oracle RDBMS 7, PL/SQL, SQL*Loader, Unix script.
Hardware/O.S.: IBM/AIX, Windows NT.

Periode: februari 1999 - oktober 1999
Functie: DBA, DWH administrator.
Opdrachtgever: Groene Land Verzekeringen te Zwolle.
Werkzaamheden: DBA voor een data warehouse project, omvang van de database is ca. 140 Gigabyte. Werkzaamheden bestaan uit definiŽren en inrichten totale database, ontwerp- en performance analyse en opstellen beheerprocedures. Tevens ontwikkelen van PL/SQL scripts t.b.v. ETL proces en opbouw datamarts.
Tools: Oracle RDBMS 7, PL/SQL, SQL*loader, Unix script, Infopump(Platinum), COGNOS, DBArtisan.
Hardware/O.S.: IBM SP/AIX, Windows NT.

Periode: oktober 1998 - januari 1999
Functie: Capacity manager.
Opdrachtgever: AMEV afdeling Pensioen & Zorg te Utrecht.
Werkzaamheden: Ontwikkelen en uitvoeren van procedures ter ondersteuning van capacity management bij een Business Process Redesign project.
Tools: Oracle RDBMS 7, PL/SQL, GraphTalk, ITIL.
Hardware/O.S.: HP/HP-UX, Windows NT.

Periode: mei 1998 - augustus 1998
Functie: DBA.
Opdrachtgever: Unilever Corporatie Headquarters te Rotterdam.
Werkzaamheden: DBA werkzaamheden m.b.t. door K+V van Alphen automatiseringsdiensten ontwikkelde applicaties.
Tools: Oracle RDBMS 7, Enterprise Manager, PL/SQL, SQL*Loader.
Hardware/O.S.: Windows NT.

Periode: juni 1998 - juni 1998
Functie: Interface consultant.
Opdrachtgever: Hoogenbosch Retail Group te 's-Hertogenbosch.
Werkzaamheden: Consultancy ten aanzien van de toepassing van Constellar Hub als interface tussen een Oracle- en niet Oracle omgevingen.
Tools: Constellar Hub, Oracle RDBMS 7.
Hardware/O.S.: HP/HP-UX, Windows NT.

Periode: maart 1998 - maart 1998
Functie: Informatieanalist.
Opdrachtgever: de Nederlandsche Bank te Amsterdam.
Werkzaamheden: Informatieanalyse voor de Nederlandsche Bank ten behoeve van het Produktie Beheerssysteem van de afdeling bankbiljetten sortering.
Tools: Oracle RDBMS 7, SQL*Loader.
Hardware/O.S.: VAX/VMS.

Periode: januari 1998 - september 1998
Functie: Conversiespecialist.
Opdrachtgever: CIOB/Kramers Woerden te Woerden.
Werkzaamheden: Ontwikkelen en uitvoeren van de conversie van de gegevens van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden naar een belastingsysteem.
Tools: Oracle RDBMS 7, PL/SQL en SQL*Loader.
Hardware/O.S.: HP/HP-UX, Windows NT.

Periode: augustus 1997 - oktober 1998
Functie: Oracle consultant, DBA.
Opdrachtgever: Groene Land Verzekeringen te Zwolle.
Werkzaamheden: Adviserende rol bij Groene Land verzekeringen betreffende het gebruik van Oracle, tevens het opzetten van verschillende Oracle omgevingen en DBA werkzaamheden.
Tools: Oracle RDBMS 7, Usoft, DBArtisan.
Hardware/O.S.: IBM/AIX.

Periode: juli 1997 - april 1998
Functie: DBA.
Opdrachtgever: Computer Centrum Sittard (CCS) te Sittard.
Werkzaamheden: DBA werkzaamheden en ontwikkelen van PL/SQL jobs voor de verwerking van de AIR-Miles gegevens voor de VENDEX group t.b.v. afdeling marketing.
Tools: Oracle RDBMS 7, PL/SQL.
Hardware/O.S.: HP/HP-UX.

Periode: juli 1997 - juli 1997
Functie: Interface consultant.
Opdrachtgever: Hoogenbosch Retail Group te 's-Hertogenbosch.
Werkzaamheden: Consultancy ten aanzien van de toepassing van Smart DB Workbench als interface tussen een Oracle- en niet Oracle omgevingen.
Tools: Smart DB Workbench, Oracle RDBMS 7.
Hardware/O.S.: HP/HP-UX.

Periode: oktober 1995 - juli 1997
Functie: Conversiespecialist, database administrator, teamleider conversieteam.
Opdrachtgever: K+V Van Alphen informatica adviseurs te Woerden.
Werkzaamheden: Ontwikkelen en uitvoeren van conversies voor GBA en HSA+, huursubsidie systeem en SZW+, sociale dienst systeem. Daarnaast het opzetten van versie beheer en database beheer voor het HSA+ project.
Tools: Oracle RDBMS 7, SQL*Forms 3.0, Designer/2000 Repository Object Navigator, PL/SQL, SQL*Loader, RAD/Prototyping.
Hardware/O.S.: IBM/AIX, HP/HP-UX.

Periode: november 1994 - september 1995
Functie: Projectleider.
Opdrachtgever: K+V Van Alphen informatica adviseurs te Woerden.
Werkzaamheden: Leiding geven bij de invoering van een aangepast gemeentelijk heffingen systeem GH+ bij het Landbouwschap in Den Haag, projectteam bestaande uit 4 personen. Het Landbouwschap behartigt de belangen van alle boeren, tuinders en agrarische medewerkers in Nederland. Deze beroepsbevolking financiert het Landbouwschap middels een belastingheffing.
Deze invoering omvat globaal de volgende onderdelen:
* Levering en installatie van de hardware ( HP-Unix systeem, 1 Novell-Server, 22 PC's, 2 printers) en middleware (Oracle 7, Reflection, Netware, FLEX/IP)
* Levering en installatie van de GH+ software en 2 maatwerk producten.
* Verzorgen van de dataconversies.
* Verzorgen van de opleidingen, zowel voor de beheerders als eindgebruikers.
* Begeleiding bij inrichting van de systemen.
* DefiniŽren van de customizing aan het GH+ systeem en functioneel ontwerp van 2 maatwerk producten.
Tools: SuperProject van Computer Associates, projectrichtlijnen van K+V.

Periode: januari 1994 - december 1994
Functie: Conversiespecialist, interface consultant
Opdrachtgever: K+V Van Alphen informatica adviseurs te Woerden.
Werkzaamheden: Ontwerp en bouw van standaard conversieprogrammatuur voor de conversies van de gegevens van de gemeenten naar het WVG+ systeem. Dit systeem ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Het betreft standaard conversieprogrammatuur omdat de gegevens van de gemeenten eenduidig werden aangeleverd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten in samenwerking met Moret, Ernst en Young. Ontwerpen en ontwikkelen van een interactieve koppeling tussen de K+V systemen en het Gemeentelijk Bevolkingssysteem van Rotterdam.
Tools: Oracle RDBMS 6, SQL*Forms 3.0, PL/SQL, SQL*Loader, prototyping, Pro*C, ANSI-C, SMD
Hardware/O.S.: IBM/AIX en HP/HP-UX.

Periode: augustus 1993 - december 1993
Functie: Projectleider, functioneel ontwerper.
Opdrachtgever: K+V Van Alphen informatica adviseurs te Woerden
Werkzaamheden: Projectleider en functioneel ontwerper bij de ontwikkeling van het standaard taxatiesysteem TAX+, n.a.v. project Tilburg (1992). Projectteam bestaande uit 1 programmeur en 7 vertegenwoordigers van verschillende gemeenten.
Daarnaast verkoop ondersteunende activiteiten, zoals het geven van demonstraties aan potentiŽle gebruikers.
Tools: Oracle RDBMS 6, SQL*Forms 3.0, RAD/Prototyping.
Hardware/O.S.: HP/HP-UX.

Periode: april 1993 - juli 1993
Functie: Installateur, database administrator.
Opdrachtgever: K+V Van Alphen informatica adviseurs te Woerden.
Werkzaamheden: Installeren van Oracle RDBMS (v6) inclusief bijbehorende tools op DOS, Novell en Unix omgevingen. Tevens het installeren van de K+V software producten.
Tools: Oracle RDBMS 6 inclusief bijhorende tools.
Hardware/O.S.: PC/DOS en Novell, HP/HP-UX, IBM/AIX.

Periode: januari 1993 - maart 1993
Functie: Conversiespecialist.
Opdrachtgever: K+V Van Alphen informatica adviseurs te Woerden.
Werkzaamheden: Dataconversie van de gemeentelijke bevolkingsgegevens van de gemeente Oss, naar de GBA+ (Gemeentelijk Bevolkings Administratie) applicatie van K+V Van Alphen. De conversieregels zijn opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Tools: Oracle RDBMS 6, SQL*Forms 3.0, PL/SQL, SQL*Loader, prototyping.
Hardware/O.S.: Unisys/Unix.

Periode: april 1992 - december 1992
Functie: Projectleider, systeemanalist, conversiespecialist.
Opdrachtgever: K+V Van Alphen informatica adviseurs te Woerden.
Werkzaamheden: Implementatie van het gemeentelijk belastingen systeem GH+ en gemeentelijk bevolkings administratie systeem GBA+ bij de gemeente Tilburg;
* Projectleider bij het ontwerp en ontwikkeling van het maatwerk project TAX+, een taxatiesysteem.
* Aanspreekpunt voor K+V Van Alphen bij de gemeente Tilburg voor de complete implementatie.
* Verantwoordelijk voor de verschillende dataconversies van gemeentelijke belastingen en bevolkingsadministratie en vastgoed administratie.
* Het project is volledig in-house bij de gemeente Tilburg uitgevoerd.
Tools: Oracle RDBMS 6, SQL*Forms 3.0, PL/SQL, SQL*Loader, SDM/Prototyping.
Hardware/O.S.: IBM/AIX.

Periode: januari 1991 - maart 1992
Functie: Teamleider, functioneel/technisch ontwerper, programmeur.
Opdrachtgever: K+V Van Alphen informatica adviseurs te Woerden.
Werkzaamheden: Teamleider van een projectteam van 4 personen, ontwikkeling, planning en uitvoering van dataconversies naar het Gemeentelijk Heffingen systeem GH+. Middels dit systeem zijn de gemeenten in staat om op een correcte en efficiŽnte wijze de gemeentelijke belastingen te heffen en innen.
Enkele gemeenten waarbij deze dataconversie heeft plaatsgevonden; Nijmegen, Arnhem, Alkmaar, Maastricht, Heerlen.
Verkoop ondersteunende werkzaamheden in het offerte traject bij het bepalen van een eerste analyse voor de conversie.
Tools: Oracle RDBMS 6, PL/SQL, SQL*Loader, prototyping.
Hardware/O.S.: PC/Novell, IBM/AIX, Unisys/Unix, HP/HP-UX, Digital/VMS.

Periode: augustus 1988 - december 1990
Functie: Programmeur.
Opdrachtgever: Triple P Systems Integration (Chemical Laboratory Instruments) te Schijndel
Werkzaamheden: Ontwerp en realisatie van een Laboratorium Informatie en Management Systeem (LIMS). Ontwikkelen van een PC interface voor analytische balansen. Uitvoeren van een maatwerk project van 18 maanden bij het laboratorium van DSM Resins te Zwolle.
Tools: Oracle RDBMS 5/6, (Pro*)C en Vermount Views, SDM/prototyping.
Hardware/O.S.: PC/DOS, SCO-Unix, IBM/AIX en Digital/VMS.